Огнян Тилкиян

е роден на 2 декември 1985 г. в гр. Ямбол.  През 2008 г. получава бакалавърска степен „Компютърен инженер“ от Технически Университет – гр. Варна. От 2008г. до 2014 г. участва в разработване на застрахователен софтуер за френски и белгийски застрахователни компании, като програмист и старши програмист. През 2014 защитава магистърска степен „Софтуерен инженер“ в Технически Университет – гр. Варна. Владее английски език. В момента работи като Системен администратор към Районен съд – Ямбол.  Женен, баща на едно дете.