Тодор Тодоров
е роден на 11 юли 1977 г. в град Ямбол. Има магистърска степен със специалност агроекология.

Занимава се със собствен бизнес. Владее английски и руски език. Женен, баща на 3 деца.