Представяме Ви основни акценти от програмата ни за управление. Голяма част от предложенията в нея са от гражданите на Ямбол. Тя обединява идеи за едно бъдещо управление и е отворена за предложения, които очакваме. Фигурите, които виждате са реални обекти, изпълнени от ямболски архитекти, по молба на Валентин Ревански.

 

Кръговите кръстовища са проектирани спрямо всички норми и изисквания относно:

- проектите са върху изцяло общинска земя;

- радиусите са коректни;

- кръговите движения са с висока пропускливост.

 

Кръговото движение има за цел да се намали скоростта на кръстовищата и да се избегнат сблъскванията под прав ъгъл и челните удари. Освен това този тип движения имат по-голям капацитет от обикновените кръстовища, с път с предимство или светофар.

Подобряват безопасността при преминаване и намаляват броя на ПТП.

Сигурността на гражданите е едно от най-важните неща в едно общество!

Останалите проекти са добре описани и онагледени.

Бихме искали предварително да отговорим на въпроса - дали ще има средства, за да се изпълнят.

 

За тези проекти ще се осигурят средства от бюджета и всичко посочено може да бъде реализирано, стига да се работи с постоянство. Особено важно е и да не се злоупотребява с парите на ямболския данъкоплатец. Другите начини за финансиране са различни и не зависят от партийната принадлежност - еврофондове и програми, публично-частно партньорство и др.

 

 

Конкретен пример:

 

За периода 2014-2019 г. привлеченото финансиране от еврофондове в Община Ямбол е 1628 лева на жител.

В община Асеновград, която е почти колкото община Ямбол, за същия период са усвоени 2686 лева на жител от еврофондове.

В община Свиленград са привлечени 4982 лева на жител.

При това последните 2 общини се оглавяват от кметове, които не са от управляваща партия. Въпрос на работа, въпрос на грижа за града и хората!

Ямбол трябва да е безопасен, чист, осветен и добър град за живеене!

 

 "Категорично заявявам, че ще успея  заедно с нашия екип да се изпълни всичко, описано по-горе, по време на 4-годишния мандат, ако бъдем подкрепени от Вас, ямболлии!

  Всеки, който ме познава, знае, че държа на думата си и ще го изпълня", е категоричен Ревански.