Николай Георгиев

е воден на 28 август в 1985 г. в град Ямбол. Средното си образование завършва в ГПЧЕ „В.Карагьозов” - Ямбол – „Организатор на среден и дребен бизнес”. Има завършено висше образование в НБУ, специалност „Администрация и управление".CISCO серитифициран мрежови асистент, СофтУни - дигитален маркетинг. Владее английски език. Несемеен.