Михаил Керемидчиев
е роден на 13 февруари 1978 г. в град Ямбол. В детските си години като баскетболист носеше много радост на ямболлии с БК „Тунджа“ заедно с Димитър Ангелов, Добри Монев, Гено Плачков и други легендарни имена на родния ни спорт.

Втората му страст след баскетбола е математиката и затова завършва висше икономическо образование, специалност „Стопанско управление“, завършено в бургаски университет „Проф. Д-р Асен Златаров“. В момента работи като управител на фирма за добив и преработка на скално-облицовъчни материали. Владее английски език. Семеен, с едно дете.