Мария Тюфекчиева
е родена на 14 август 1970 г. Висшето си икономическо образование завършва в СА"Д.А.Ценов" -гр. Свищов; специалност "Социално и застрахователно дело, специализация "Застраховане".

В момента развива собствена дейност в сферата на финансовите услуги: застраховане и лизинг.

Владее английски език.

Омъжена, с две деца.