Иван Драгоев
е роден на 16 май 1973 г. Завършил е колеж по туризъм "Алеко Константинов" в гр. Бургас. Работи като управител на семейна фирма.

Владее английски език.

Женен, с две деца.