Дориан Цонев

е роден на 6 май 1984 г. в град Ямбол.  Има средно специално образование "Обществено хранене". Работи като управител на хотелски комплекс. Владее руски и английски. Семеен, баща на едно дете.