Димитър Горнаков
е роден на 9 май 1986 г. Има магистърска степен по “Валутен, митнически и данъчен контрол” от Стопанска академия “Д.А. Ценов”. В момента работи като търговски представител на семейна фирма. Владее английски език на средно ниво. Баща на едно дете.