Васил Александров

е роден на 28 април 1977 г. в гр. Ямбол. Притежава магистърска степен по икономика, специалност МИО. В момента работи в банковия сектор.

Владее руски и английски език. В свободното си време работи и като фитнес инструктор.

Женен, баща на две деца.